PROSJEKTER / TUTU OG DET MAGISKE ROMMET

«TUTU og det magiske rommet»


Dette er et hefte som er skrevet for barn fra 4 år og oppover.

Barn har ofte mange spørsmål som voksne ikke alltid kan svare på. Spørsmål som f.eks: Hvordan kan en fisk puste under vann? Hva skjer med hundene når de dør? Tanker om livets store og små spørsmål.

Heftet kan gi noen tips til gode filosofistunder for store og små.

Barn kan også møte på store og små utfordringer i livet. Når de begynner i barnehagen eller skolen, hvordan skaffe seg nye venner? De kan ha vonde drømmer eller nære omsorgspersoner som dør.

Heftet kan bidra til gode samtalestunder med barna og har egen del med veiledning og råd til hvordan du kan hjelpe barnet med å sortere erfaringer, tanker og følelser. I veiledningen til de voksne står det en forklaring om den 3- delte hjernen. Først utvikler vi sansehjernen, deretter følehjernen og til sist tenkehjernen. Barn under ca 7 år styres mest av følehjernen, derfor er det viktig at foreldre og andre voksne omsorgspersoner er tenkehjernen for barnet og hjelper til med å sortere tanker, følelser og erfaringer.

I heftet lærer barnet litt om hvordan vi mennesker fungerer. At miljøet og tankene våre påvirker kroppen. Hvordan barnet ved hjelp av det magiske rommet kan ha et stille rom for seg selv hvor de kan finne ro og balanse mellom tanker og følelser før de gjør handlinger. Dette er godt både for barn og voksne.

Prosjektet ble initiert av Sande Rotaryklubb som tok kontakt med Deborah Borgens stiftelse. Deborah Borgen er gründer av DB system som bygger på en selv-ledet-positiv-imaginær-trening som gjør at hver enkelt kan benytte sine ressurser og sitt potensial fullt ut.

Sande Rotaryklubb mottok midler fra District Grant i tillegg til eget bidrag fra klubben. Holmestrand Rotaryklubb har også bidratt med økonomisk støtte.

Målet vårt å dele ut hefte gratis til 4 åringer og gi foreldre, som ønsker det, et eget foredrag om hvordan bruke heftet.

Vi oppfordrer alle andre Rotaryklubber til å gjøre det samme.

Illustrering av heftet er utført. Dersom din klubb ønsker å gjøre det samme, vil dere kun måtte betale trykkekostnadene.

DB system er forsket på og det er skrevet vitenskapelige rapporter i Frontiers.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00664/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2017.00644/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.793784/full

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sande Gamle Prestegård
Adresse: Prestegårdsalleen 23B
Postnummer: 3070
Sted: Sande
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...