KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Map data ©2022
Map data ©2022

VELKOMMEN TIL SANDE ROTARYKLUBB

Sande RK er en klubb med 28 medlemmer. Vi holder til i Sande gamle prestegård, der vi har møte hver tirsdag kl 19.30-20.30.

Rotarys tradisjonelle verdier om yrkesetikk og kameratskap blir holdt i hevd, samtidig som vi fokuserer på Rotarys motto "service above self". Vi engasjerer oss nasjonalt og internasjonalt i ulike former for hjelpearbeid, som vi finansierer blant annet gjennom en årlig dugnad.

Klubbens historie

Arbeidet med å etablere en Rotary klubb i Sande tok til ut på høstparten 1961. Den drivende kraft i dette arbeidet var vår første Charterpresident Olaf Hoff.

Med god hjelp fra vår Fadderklubb i Holmestrand ble alle formaliteter satt i system.
Den 20 mars 1962 ble det avholdt et Konstituerende møte i Sande Sparebanks lokale hvor klubbens første styre ble valgt.
Styrets sammensetning var slik:
1. President:               Olav Hoff
2. Visepresident:       Tormod Tandberg
3. Sekretær:                Einar Lyngås
4. Kasserer:                 Olav Fjellestad
5. Styremedlem:        Knut Andresen
6. Styremedlem:        Ivar Skuseth
Sande Rotary Klubb ble chartret 11. mai 1962 og klubben besto da av 22 menn.
Sande Rotary Klubb var dermed godt i gang og første medlemskontingent ble satt til kr.100
Møtested ble bestemt til lokale i Sande Sparebank, og møtedag var hver onsdag kl.19.30 
Charterfesten ble avholdt 30 juni 1962 i Børsens lokaler i Drammen med 70 gjester.
De påfølgende årene er godt beskrevet og dokumentert i vår historiske 35 års hefte, og beretning fra 1962 til 1997
I nyere tid ser vi på godt kameratskap og samhold som en nødvendig forutsetning for klubbens utadrettede engasjement. Som rotarianere er vi med i et inkluderende fellesskap som er opptatt av å hjelpe den enkelte til å utvikle seg selv, både yrkesmessig og privat.
På våre ukentlige møter er også ledsagerne velkomne. På møtene får vi, gjennom egne krefter og inviterte innledere, informasjon om faglige spørsmål, om kunst og kultur - og om sentrale emner som er oppe i samfunnsdebatten. Dette gir oss grunnlag for å utvide vår horisont.
I Norge er Rotary inndelt i syv distrikter, som alle ledes av en Guvernør.  
Sande Rotary ligger inn under distrikt 2290, og dette strekker seg fra Flekkefjord i sørvest til Svelvik i nordøst med 44 klubber og ca. 1925 medlemmer.
Som medlemmer av Rotary er vi med i et fellesskap med 1,2 millioner rotarianere i hele verden og er dermed velkomne i klubber over hele verden. 

 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sande Gamle Prestegård
Adresse: Prestegårdsalleen 23B
Postnummer: 3070
Sted: Sande
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...